راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۲۷۴
راهنماي جامع نرم
توضیحات| نمایش:۴۵۰
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۳۴۲
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۷۵۷
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۷۶۷
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۸۶۴
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۷۱۴
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۶۱۷
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۲۱۴۵
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۷۳۰
طراحی جداگرلرزه ای