راهیان ارشد-انتشارات آزاده | ویژه کارشناسی ارشد | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

پیشخوان آخرین کتاب های منتشره

توضیحات| نمایش:۷۲
آمار , سنجش واندازه
توضیحات| نمایش:۸۷
رشد حرکتی
توضیحات| نمایش:۸۸
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۱۳۸
یادگیری حرکتی
توضیحات| نمایش:۴۶۴
عملیات واحد2
توضیحات| نمایش:۵۰۷
عملیات واحد1
توضیحات| نمایش:۴۱۴
دینامیک غیرخطی
توضیحات| نمایش:۱۱۶۷
تحلیل و طراحی
توضیحات| نمایش:۱۸۳۹
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۴۷
طراحی جداگرلرزه ای