راهیان ارشد-انتشارات آزاده | انتشارات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کارشناسی ارشد

گروه : رشته :
توضیحات| نمایش:۵۵
پایگاه داده ها جلد 2
توضیحات| نمایش:۳۳۴۸
سیستم عامل
توضیحات| نمایش:۳۴۳۰
اصول ومبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۴۲۱۰
اصول و مبانی مدیریت
توضیحات| نمایش:۸۰۵۳
مدار منطقی
توضیحات| نمایش:۵۲۱۹
مدارهای الکتریکی
توضیحات| نمایش:۶۹۴۰
طراحی و پیاده سازی
توضیحات| نمایش:۹۷۶۴
زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۴۸۹۷
سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۴۷۷۰
مجموعه سوالات
توضیحات| نمایش:۴۳۶۶
انتقال داده ها
توضیحات| نمایش:۲۲۳۹۶
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۹۴۹۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۴۱۰۷
آنالیز عددی