راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فیزیک-زبان تخصصی انگلیسی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   فیزیک
نام کتاب : فیزیک-زبان تخصصی انگلیسی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میثم زینلی تهرانی
۷۱۱۳
۹۶۴-۵۰۱-۰۰۴-۷
۱۳۸۷
۳
شوميز
۳۶۰
۷۰,۰۰۰
   زبان تخصصی انگلیسی - مجموعه فیزیک ، مهندسی هسته ای

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۴۶۲
مهندسی هسته ای 1
توضیحات| نمایش:۵۸۱۵
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۵۹۵۱
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۷۹۳۶
ترمودینامیک و
توضیحات| نمایش:۴۹۰۸
ریاضی فیزیک