راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فيزيک - مکانيک کوانتومی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   فیزیک
نام کتاب : فيزيک - مکانيک کوانتومی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سعيد آرا
۷۱۱۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۳۱-۷
۱۳۹۱
۵
شوميز
۰
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۰۶۸
مهندسی هسته ای 1
توضیحات| نمایش:۴۱۹۶
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۵۲۷۷
فیزیک-زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۵۸۴۶
فیزیک پایه 1و2و3
توضیحات| نمایش:۵۸۵۲
ترمودینامیک و