راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فيزيک - مکانيک کوانتومی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   فیزیک
نام کتاب : فيزيک - مکانيک کوانتومی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سعيد آرا
۷۱۱۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۳۱-۷
۱۳۹۱
۵
شوميز
۰
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۲۳۲
مهندسی هسته ای 1
توضیحات| نمایش:۵۹۲۰
فيزيک - مکانيک
توضیحات| نمایش:۷۲۵۵
فیزیک-زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۸۱۱۰
ترمودینامیک و
توضیحات| نمایش:۵۰۲۵
ریاضی فیزیک