راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی معدن 3 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : مهندسی معدن 3
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
اوود اکبر فخر ابادی - سعيد اسد زاده - سيد حسن سيدی...
۷۰۲۳
۹۶۴-۸۰۲۰-۵۳-۱
۱۳۸۷
۲
-
۴۹۰
۴۰۰,۰۰۰
   جلد سوم : ژئوفیزیک ، ژئو شیمی، زمین شناسی اقتصادی، ارزیابی ذخایر معدنی---دروس تخصصي/اکتشاف

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۹۵
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۹۶۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۴۸۲
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۹۸۳۵
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۸۰۷
مهندسی معدن 4