راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی معدن 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : مهندسی معدن 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
غمگسار- ولی پور - رجبی - فتحي- موسی زاده- باليده -يیوسفی -...
۷۰۲۲
۹۶۴-۸۰۲۰-۵۲-۳
۱۳۹۵
۲
شوميز
۴۹۰
۴۰۰,۰۰۰
   جلد دوم: مقاومت مصالح، شیمی فیزیک، سنگ شناسی، مکانیک سنگ، چاه پیمایی---دروس عمومي/بخش دوم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۸۵۲
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۸۱۸۱
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۶۹۱۹
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۶۴۴۹
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۷۳۲۱
مهندسی معدن 4