راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی معدن 2 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : مهندسی معدن 2
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
غمگسار- ولی پور - رجبی - فتحي- موسی زاده- باليده -يیوسفی -...
۷۰۲۲
۹۶۴-۸۰۲۰-۵۲-۳
۱۳۹۵
۲
شوميز
۴۹۰
۴۰۰,۰۰۰
   جلد دوم: مقاومت مصالح، شیمی فیزیک، سنگ شناسی، مکانیک سنگ، چاه پیمایی---دروس عمومي/بخش دوم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۳۱۴
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۵۳۲۸
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۴۸۵۴
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۵۵۲۹
مهندسی معدن 4
توضیحات| نمایش:۴۴۷۶
آناليز عددی 1 -