راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی معدن 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : مهندسی معدن 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد محمد رضويان - مرتضی قادری - سعيد اسد زاده - وحيد سراجيان
۷۰۲۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۴۷-۰
۱۳۹۵
۲
-
۵۴۴
۴۲۰,۰۰۰
   جلد اول: کانه آرایی ، کانی شناسی، زمین شناسی ساختمانی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۳۲۳
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۷۹۲۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۹۷۲۱
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۸۹۸
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۶۷۵۰
مهندسی معدن 4