راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تئوری های مديريت | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : تئوری های مديريت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمد صداقت - سيد اباذر نور حسينی
۷۰۸۱
۹۶۴-۵۰۱-۰۳۲-۲
۱۳۸۹
۳
شوميز
۷۶۶
۱۵۰,۰۰۰
   در چاپ سوم ، تست های کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 به کتاب اضافه شد.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۶۶
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۴۵۵
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۶۴۹۳
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۸۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۳۳۱۴
برنامه نویسی