راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طرح ریزی واحدهای صنعتی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : طرح ریزی واحدهای صنعتی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سيد اباذر نور حسينی - رامين مقدس
۷۰۵۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۲۰۱-۲
۱۳۸۸
۴
شوميز
۳۹۰
۸۰,۰۰۰
   جلد سوم از مجموعه مهندسی صنایع

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۸۲
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۴۷۶۱
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۵۹۸۶
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۳۷۳۰
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۲۹۵۵
برنامه نویسی