راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحقیق در عملیات | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : تحقیق در عملیات
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد افشار ونگينی
۷۲۸۱
۰-۱۴۵-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۸۹
۴
شوميز
۴۸۱
۱۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۴۵۵
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۵۰۹۱
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۴۹۳
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۸۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۳۳۱۴
برنامه نویسی