راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل فرایندها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : کنترل فرایندها
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
محمد حسن منصوری
۷۰۵۵
۹۶۴-۵۰۱-۰۱۴-۴
۱۳۸۷
۳
شوميز
۷۶۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۲۴۹
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۱۹۸۰
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۷۸۹۴
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۹۹۶۵
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۹۱۵۴
ریاضیات کاربردی