راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل فرایندها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : کنترل فرایندها
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محمد حسن منصوری
۷۰۵۵
۹۶۴-۵۰۱-۰۱۴-۴
۱۳۸۷
۳
شوميز
۷۶۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۵۸۶
مهندسی هوا فضا ج
توضیحات| نمایش:۶۶۶۲
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۱۰۱۳۷
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۶۱۰۸
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۶۹۶۴
مهندسی معدن 4