راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل فرایندها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : کنترل فرایندها
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
محمد حسن منصوری
۷۰۵۵
۹۶۴-۵۰۱-۰۱۴-۴
۱۳۸۷
۳
شوميز
۷۶۸
۱۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۰۴۳
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۰۳۲۰
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۳۸۷
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۱۸۶
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۷۳۷۶
ریاضیات کاربردی