راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد کتاب سوم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد کتاب سوم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
هادی قاسمی (رتبه چهارم کنکور کارشناسی ارشد)
۷۱۶۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۰۵۷-۵
۱۳۹۰
۲
شوميز
۴۳۲
۱۲۰,۰۰۰
   کتاب سوم: دروس تخصصی کارشناسی (گرایش سرامیک)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۸۸۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۶۰۳
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۹۴۷
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۴۵۶۳
مهندسی مواد - کتاب
توضیحات| نمایش:۶۷۷۹
ریاضی عمومی 1 (برای