راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مواد کتاب دوم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مواد
نام کتاب : مهندسی مواد کتاب دوم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
رضا جلاليان - مجید رضا زاده ریحانی
۷۱۶۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۱۲-۰
۱۳۸۸
۴
شوميز
۳۱۰
۲۰۰,۰۰۰
   خواص مکانيکی / اصول / علم مواد- جلد دوم

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۳۶۶
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۷۳۵
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۳۵۸۵
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۳۳۱۸
مهندسی مواد - کتاب
توضیحات| نمایش:۴۵۳۸
ریاضی عمومی 1 (برای