راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی نفت جلد دوم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : مهندسی نفت جلد دوم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
مهدی امیری - مجتبی پردل
۷۱۹۲
۲-۰۸۰-۵۰۱-۹۶۴
۱۳۹۱
۲
شوميز
۷۱۲
۱۹۰,۰۰۰
   برای کسب اطلاعات بیشتر, مشاوره  تخصصی رایگان و اطلاع از کلاسهای حضوری استاد میرجردوی (سرپرست مؤلفین مهندسی نفت راهیان ارشد) به وبسایت تخصصی  WWW.RAHIANNAFT.COM  مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۲۱۲
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۱۱۶۹۳
تستهای مهندسی نفت
توضیحات| نمایش:۸۱۲۵
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۹۰۱
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۵۱۶
مهندسی مخازن جلد 2