راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   عمران
نام کتاب : مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
نادر فنایی
۷۱۰۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۹-۸
۱۳۹۵
۱۲
شوميز
۹۲۸
۴۸۰,۰۰۰
   ویژه رشته های مهندسی عمران - مهندسی مکانيک

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۳۰۹
مکانیک سیالات (
توضیحات| نمایش:۷۱۰۹
مکانیک خاک (ویرایش
توضیحات| نمایش:۵۹۷۴
هیدرولیک
توضیحات| نمایش:۷۲۵۴
طراحی سازه های
توضیحات| نمایش:۵۷۴۶
ریاضی 1و2 عمران