راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوا فضا ج 2 (طراحی اجسام... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   هوافضا
نام کتاب : هوا فضا ج 2 (طراحی اجسام پرنده)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
زهرا ستوده
۷۰۴۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۷۱-۲
۱۳۹۲
۳
شوميز
۳۳۸
۱۷۰,۰۰۰
   طراحی اجسام پرنده

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۰۷۰
هوافضا
توضیحات| نمایش:۶۲۱۰
هوافضا کتاب 4