راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوافضا ج1(آیرودینامیک -... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   هوافضا
نام کتاب : هوافضا ج1(آیرودینامیک - ارتعاشات - دینامیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محسن اصغري/ علی گلستانی /سعود ناصری /حميدرضا کاويانی
۷۰۴۱
۹۶۴-۸۰۲۰-۶۶-۳
۱۳۹۵
۳
شوميز
۵۷۶
۴۰۰,۰۰۰
   جلد اول- آيروديناميک1و2 _ديناميک_ارتعاشات

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۳۸۵
هوافضا کتاب 4
توضیحات| نمایش:۱۴۵۶
طراحي