راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی هسته ای | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   هسته ای
نام کتاب : مهندسی هسته ای
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهرداد بهرام نژاد_حسين الياسی
۷۰۱۳
۹۶۴-۸۰۲۰-۳۸-۸
۱۳۸۲
۱
شومیز
۵۲۶
۴۸,۰۰۰
   جلد دوم: الکترونيک - کنترل