راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال حرارت(کتاب جامع) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : انتقال حرارت(کتاب جامع)
book
خلاصه کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
بهزاد خداکرمی
۷۰۲۷
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۳-۸
۱۳۹۳
۱۰
شوميز
۸۵۶
۴۰۰,۰۰۰
   ويژه رشته های مهندسی مکانيک/مهندسی شيمی / مهندسی هسته ای / مهندسی پليمر/مهندسی انرژی

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۳۴۷
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۸۷۷
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۰۰۸
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۵۶۰
ریاضیات کاربردی
توضیحات| نمایش:۱۱۱۵۹
مکانیک سیالات جلد 1