راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تحلیل سازه ها ج1 تحلیل تنش... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   انتشارات آزاده       رشته :   انتشارات ازاده
نام کتاب : تحلیل سازه ها ج1 تحلیل تنش و نیرو در سازه ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
علیرضایی - محمد زاده
۴۶
۹۷۸۹۶۴۵۰۱۳۳۲۳
۱۳۹۷
۱
۲۹۶
۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۰۲
1001 نقشه معماری و
توضیحات| نمایش:۳۰۴۴
معادلات دیفرانسیل
توضیحات| نمایش:۱۴۳
کلید جوشکاری ج1
توضیحات| نمایش:۱۴۵
کلید جوشکاری ج2
توضیحات| نمایش:۱۵۱
کلید جوشکاری ج3