راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی نرم افزار | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : مهندسی نرم افزار
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۸۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۴۰-۰
۱۳۹۷
۱
شومیز
۵۴۴
۴۶۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۱۰۷
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۴۹۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۳۳۴
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۸۷۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۲۳۹۶
هوش مصنوعی