راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پایگاه داده ها جلد 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : پایگاه داده ها جلد 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۷۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۴-۴
۱۳۹۷
۱
شومیز
۴۲۰
۵۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۱۲
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۰۱۸
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۱۷۷
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۶۱۷
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۵۷۸
انتقال داده ها