راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | پایگاه داده ها جلد 1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : پایگاه داده ها جلد 1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
ارسطو خلیلی فر
۷۱۷۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۴-۴
۱۳۹۷
۱
شومیز
۴۲۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۱۶۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۵۹۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۴۳۲
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۹۲۳
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۲۸۴۰
هوش مصنوعی