راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول ومبانی مدیریت ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : اصول ومبانی مدیریت ویژه مهندسی فناوری اطلاعاتIT
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر فاطمه منصوری هانیس
۷۱۷۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۳۲-۵
۱۳۹۷
۳
۴۴۲
۶۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۴۵۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۱۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۱۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۴۸۲۸
هوش مصنوعی
توضیحات| نمایش:۴۶۰۴
انتقال داده ها