راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول ومبانی مدیریت ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : اصول ومبانی مدیریت ویژه مهندسی فناوری اطلاعاتIT
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارسطو خلیلی فر فاطمه منصوری هانیس
۷۱۷۵
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۲-۸
۱۳۹۵
۱
۴۲۰
۳۴۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۷۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۱۰
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۶۳۸
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۷۰۵۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۳۹۳۱
هوش مصنوعی