راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | خواص سنگهای مخزن... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : خواص سنگهای مخزن (پتروفیزیک) نفت 7
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
نوید میرجردوی
۷۳۹۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۸۸-۵
۱۳۹۵
۳
شومیز
۴۴۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۷۶
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۲۵۷
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۱۸۸
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۶۹۵۹
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۵۵۷
مهندسی مخازن جلد 2