راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول و مبانی مدیریت | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : اصول و مبانی مدیریت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس احسان آقامیری - دکترارسطو خلیلی فر
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۰-۴
۱۳۹۳
۲
شومیز
۵۳۴
۳۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۸۹۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۱۸۵
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۰۰۸
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۶۶۹
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۱۴۳۴
هوش مصنوعی