راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول و مبانی مدیریت | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : اصول و مبانی مدیریت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس احسان آقامیری - دکترارسطو خلیلی فر
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۰-۴
۱۳۹۳
۲
شومیز
۵۳۴
۳۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۲۷۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۸۰۹
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۶۳۸
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۷۰۵۱
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۳۹۳۱
هوش مصنوعی