راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول و مبانی مدیریت | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : اصول و مبانی مدیریت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهندس احسان آقامیری - دکترارسطو خلیلی فر
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۶۰-۴
۱۳۹۳
۲
شومیز
۵۳۴
۳۰۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۰۳۳
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۹۴۰۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۷۲۲۹
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۶۸۰۰
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۲۲۰۸۹
هوش مصنوعی