راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نفت 5 نمودارگیری ازچاه ... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   نفت
نام کتاب : نفت 5 نمودارگیری ازچاه (چاه پیمایی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
میرجردوی - حاجی سیدی - ملکشاهیان - بهرامی - پور کهنوجی -...
۷۳۹۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۹۱-۵
۱۳۹۵
۳
شومیز
۵۳۶
۳۶۰,۰۰۰
   برای کسب اطلاعات بیشتر, مشاوره  تخصصی رایگان و اطلاع از کلاسهای حضوری استاد میرجردوی (سرپرست مؤلفین مهندسی نفت راهیان ارشد) به وبسایت تخصصی  WWW.RAHIANNAFT.COM  مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۰۹۳
مهندسی نفت جلد دوم
توضیحات| نمایش:۹۳۸۳
مکانیک سیالات ویژه
توضیحات| نمایش:۸۳۶۹
زبان عمومی وتخصصی
توضیحات| نمایش:۷۱۶۰
مهندسی مخازن جلد 1
توضیحات| نمایش:۴۶۹۰
مهندسی مخازن جلد 2