راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ساخت و تولید ج1 | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   علوم پایه       رشته :   ریاضی
نام کتاب : ساخت و تولید ج1
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
محمدصالحی - حسین محمدی نجف آبادی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۳۷-۶
۱۳۹۲
۱
شومیز
۵۰۴
۲۰۰,۰۰۰
   مطالب درسی جلد اول  شامل : فصل اول :ماشین های ابزار انیورسال  فصل دوم: توانایی ماشینکاری فصل سوم: سیستمهای اندازه گیری دقیق فصل چهارم: اصول علم مواد فصل پنجم: اصول عملیات حرارتی مطالب درسی جلد دوم: فصل ششم: ماشین های کنترل عددی فصل هفتم:تولید مخصوص فصل هشتم:طراحی قالب های پرس فصل نهم:هیدرولیک ونیوماتیک فصل دهم: تکنولوژی جوشکاری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۴۳۲
هوا فضا ج 3(تحلیل و
توضیحات| نمایش:۵۴۸۶
مهندسی معدن 1
توضیحات| نمایش:۸۲۸۱
مهندسی معدن 2
توضیحات| نمایش:۵۰۰۰
مهندسی معدن 3
توضیحات| نمایش:۵۷۲۰
مهندسی معدن 4