راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | اصول مقاوم سازی ساختمان ها | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   عمران
نام کتاب : اصول مقاوم سازی ساختمان ها
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر سید مهدی تنکابنی پور
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۲۹-۱
۱۳۹۲
۳
۰
۱۳۰,۰۰۰
   این کتاب شامل یک عدد dvdبوده که حاوی : نرم افزارهای کاربردی, آیین نامه های لرزه ای, آیین نامه های فارسی می باشد. 

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۳۰۲
Abaqus (علم عمران)
توضیحات| نمایش:۲۰۶۱
ETABS روش ها ونکات
توضیحات| نمایش:۴۱۸۷
آيين‌نامة طراحي
توضیحات| نمایش:۱۸۸۹
ضوابط لرزه‌اي
توضیحات| نمایش:۲۹۹۸
تحلیل و طراحی