راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نویفرت اطلاعات معماری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : نویفرت اطلاعات معماری ویرایش 4 (2018)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارنست نویفرت
حسین مظفری ترشیزی - دکتر طیبه پرهیزکار
۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶
۱۳۹۶
۸
شومیز
۶۰۸
۴۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۶۹۴
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۱۷۹
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۰۵
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۸۹۰
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۳۴۴
معماری 6(درک عمومی