راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نویفرت اطلاعات معماری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : نویفرت اطلاعات معماری ویرایش 4 (2019)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارنست نویفرت
حسین مظفری ترشیزی - دکتر طیبه پرهیزکار
۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶
۱۳۹۷
۹
شومیز
۶۰۸
۵۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۲۲۹۸
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۴۸۰
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۹۸۲
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۹۶۱۸
معماری 7 (درک عمومی
توضیحات| نمایش:۴۴۵۰
معماری 9کتاب