راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نویفرت ویرایش 4 (2016) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : نویفرت ویرایش 4 (2016)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارنست نویفرت
حسین مظفری ترشیزی - دکتر طیبه پرهیزکار
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶
۱۳۹۵
۵
شومیز
۶۰۸
۳۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۸۲۰۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۴۵۵۲
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۲۸۰
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۵۸۲۱
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۸۷۵۹
معماری 6(درک عمومی