راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | نویفرت اطلاعات معماری... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه معماری
نام کتاب : نویفرت اطلاعات معماری ویرایش 4 (2018)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
ارنست نویفرت
حسین مظفری ترشیزی - دکتر طیبه پرهیزکار
۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۷۱۱-۶
۱۳۹۶
۸
شومیز
۶۰۸
۴۸۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۸۲۶
معماری 1(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۲۴۶
معماری 2 (دروس فنی
توضیحات| نمایش:۶۷۷۴
معماری 3(دروس فنی
توضیحات| نمایش:۷۹۸۰
معماری 4(زبان تخصصی
توضیحات| نمایش:۱۱۴۴۹
معماری 6(درک عمومی