راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدیریت مالی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : مدیریت مالی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احسان آقامیری
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۹۲-۸
۱۳۹۱
۱
۰
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۸۳
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۹۲۲۱
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۳۳۰
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۶۸۳
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۱۴۷
استعداد و آمادگی