لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : مدیریت مالی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احسان آقامیری
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۹۲-۸
۱۳۹۱
۱
۰
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۷۰۴
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۶۱۰۲
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۳۹۰۷
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۶۸۴۳
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۳۷۴۷
استعداد و آمادگی