راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مبانی سنجش از دور | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   مرجع       رشته :   مرجع
نام کتاب : مبانی سنجش از دور
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
سید باقر فاطمی - دکتر یوسف رضایی
۱۲۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۲۰-۳
۱۳۹۶
۵
شومیز
۳۵۰
۳۰۰,۰۰۰
   قابل استفاده برای دانشجویان رشته های : عمران - نقشه برداری - سنجش از دور -GIS- زمین شناسی - جغرافیا - محیط زیست و ...

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۹۵۵۹
کاربرد نرم افزار
توضیحات| نمایش:۲۳۲۹
ریاضیات پایه
توضیحات| نمایش:۱۳۳۹
محاسبات تاسیسات
توضیحات| نمایش:۱۳۲۸
فیزیک از آغاز تا
توضیحات| نمایش:۱۱۹۰
مبانی ژئوفیزیک