راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | بانک سوالات مهندسی مواد... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مواد
نام کتاب : بانک سوالات مهندسی مواد آزاد
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر فریبرز شریفیان جزی - حسین اکبری بنی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۷۸-۲
۱۳۹۱
۱
شومیز
۳۴۴
۱۴۰,۰۰۰
   جهت اطلاعات بیشتر, مشاوره و کلاس می توانید با آقای شریفیان تماس بگیرید 09108959092

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۹۹۴
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۶۹۳
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۶۹۱۵
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۵۰۳۳
مهندسی مواد- کتاب
توضیحات| نمایش:۴۶۴۰
مهندسی مواد - کتاب