راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مدار منطقی | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   کامپیوتر و IT
نام کتاب : مدار منطقی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر ارسطو خلیلی فر - مهندس ابوالفضل شیبانی
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۲۳-۲
۱۳۹۱
۱
شومیز
۴۳۲
۱۳۰,۰۰۰

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۳۱۸۸
آنالیز عددی
توضیحات| نمایش:۷۳۸۲
معماری سیستمهای
توضیحات| نمایش:۵۷۵۲
ساختمان گسسته
توضیحات| نمایش:۵۶۷۰
محاسبات عددی
توضیحات| نمایش:۱۶۲۹۲
هوش مصنوعی