راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : استعداد و آمادگی تحصیلی GMAT
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
شهاب بچاری
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۴۹-۲
۱۳۹۱
۳
شومیز
۶۴۶
۱۹۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۵۷۳
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۹۰۸۲
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۵۲۴۹
فرهنگ لغات مدیریت
توضیحات| نمایش:۹۴۲۸
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۷۵۸۸
حسابداری مالی و