راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | هوافضا کتاب 4 مکانیک پرواز | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   هوافضا
نام کتاب : هوافضا کتاب 4 مکانیک پرواز
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
احمد میر هاشمی
۷۰۴۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۳۱-۱
۱۳۹۳
۲
شومیز
۳۹۲
۲۴۰,۰۰۰
   مهندسی هوافضا کتاب چهارم  مکانیک پرواز (عملکرد - پایداری  و کنترل)

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۵۱۰
هوافضا
توضیحات| نمایش:۴۲۴۹
طراحي