راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مجموعه هنرهای ساخت ومعماری | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۸
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۱-۱
۱۳۹۱
۱
شومیز
۶۶۲
۲۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۷۱۳
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۵۷۸۲
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۶۷۷۶
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۸۰۵
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۹۷۹
طراحی فنی2 و اجزاء