راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : طراحی فنی 1و اجزاء ساختمان
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۲۹-۷
۱۳۹۰
۱
شومیز
۶۰۸
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۴۵۳
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۴۴۳۷
تنظیم شرایط محیطی
توضیحات| نمایش:۲۶۹۶
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۲۹۴۷
طراحی فنی2 و اجزاء
توضیحات| نمایش:۴۶۲۴
سیستمهای ساختمانی