راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | تنظیم شرایط محیطی ویژه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   هنر       رشته :   مجموعه هنرهای ساخت و معماری
نام کتاب : تنظیم شرایط محیطی ویژه انرژی معماری
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
مهدی پرنا
۷۲۵۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۳۰-۳
۱۳۹۰
۱
شومیز
۵۱۲
۱۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۶۳۹
ایستایی و فن
توضیحات| نمایش:۶۵۹۴
طراحی فنی 1و اجزاء
توضیحات| نمایش:۳۷۴۲
تاسیسات ساختمان
توضیحات| نمایش:۳۹۲۱
طراحی فنی2 و اجزاء
توضیحات| نمایش:۵۶۲۰
سیستمهای ساختمانی