راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مکانیک مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسی مکانیک مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش بهرامی
۷۲۴۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۱۳-۳
۱۳۹۰
۰
شومیز
۴۳۲
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۰۱۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۲۱۸
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۶۵۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۶۲۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۷۶۶
مروری سریع بر