راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مکانیک مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسی مکانیک مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش بهرامی
۷۲۴۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۱۳-۳
۱۳۹۰
۰
شومیز
۴۳۲
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۰۴۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۲۳۱
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۶۲۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۵۰
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۸۲۰
ریاضی 1و2 مکانیک