راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی مکانیک مقاومت مصالح | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : مهندسی مکانیک مقاومت مصالح
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
آرش بهرامی
۷۲۴۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۱۳-۳
۱۳۹۰
۰
شومیز
۴۳۲
۱۱۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۱۶۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۴۰۸
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۱۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۷۹۴
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۶۸۴
دینامیک ماشین