راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی کنترل (آریاز... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : مهندسی کنترل (آریاز برادرانی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر آریاز برادرانی
۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۱۷-۱
۱۳۹۴
۹
شومیز
۷۶۸
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۰۲۵۳
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۰۱۵۸
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۳۲۵۰
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۱۹۰۸۰
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۶۶۹۷
ریاضیات مهندسی(برق