راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مهندسی کنترل (آریاز... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   برق
نام کتاب : مهندسی کنترل (آریاز برادرانی)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر آریاز برادرانی
۲۴
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۱۷-۱
۱۳۹۷
۱۲
شومیز
۸۶۲
۵۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۱۴۱۵
ماشین های الکتریکی
توضیحات| نمایش:۲۲۹۰۳
زبان انگلیسی برق
توضیحات| نمایش:۱۴۸۵۰
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۲۲۴۶۳
تجزیه وتحلیل
توضیحات| نمایش:۷۹۳۹
ریاضیات مهندسی(برق