راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | فرهنگ لغات مدیریت | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   علوم انسانـی       رشته :   مجموعه مدیریت
نام کتاب : فرهنگ لغات مدیریت
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
عبدالرزاق موسی نتاج - مسعود موسی نتاج
۱۰۹
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۰۹-۶
۱۳۹۰
۱
شومیز
۲۶۴
۸۰,۰۰۰
   شامل بیش از 4000 واژگان تخصصی مدیریت  قابل استفاده دانشجویان رشته مدیریت  جهت زبان تخصصی رشته مدیریت و مدیران

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۶۲۵
ریاضی عمومی 1
توضیحات| نمایش:۹۱۳۸
مدیریت تولید و
توضیحات| نمایش:۹۵۴۷
تئوری های مدیریت
توضیحات| نمایش:۵۰۹۵
استعداد و آمادگی
توضیحات| نمایش:۷۷۰۳
حسابداری مالی و