راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضیات پایه | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :  
نام کتاب : ریاضیات پایه
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
محمد حسن منصوری
۷۰۳۸
۹۶۴-۵۰۱-۱۹۳-۰
۱۳۸۶
۱
شومیز
۶۰۴
۹۶,۰۰۰
   برای رشته های :برنامه ریزی شهری - مدیریت - علوم اقتصادی - حسابداری

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۷۳۷
مهندسی مواد کتاب
توضیحات| نمایش:۴۵۵۲
استاتیک ومقاومت