راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ریاضی 1و2 صنایع | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : ریاضی 1و2 صنایع
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
بهزاد خداکرمی - الیاس هنگامیان اصل- محمد خدامی السعیدی
۷۲۸۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۳۹۷-۲
۱۳۸۹
۲
شومیز
۶۵۶
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۲۹۸
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۳۸۴
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۵۰۵۹
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۴۴۱
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۳۸
زبان تخصصی انگلیسی