راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | طرح ریزی واحدهای صنعتی... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   صنایع
نام کتاب : طرح ریزی واحدهای صنعتی (حسن پور)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
جواد حسن پور -زهراسادات حسینی
۷۳۸۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۴۷-۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۶۴
۱۳۹۱
۲
شومیز
۵۴۴
۱۶۰,۰۰۰
   این کتاب درسایت دکتر ایوزیان بعنوان منابع ارشد صنایع معرفی شده است

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۶۵
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۴۵۵
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۵۰۹۱
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۴۹۳
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۸۰
زبان تخصصی انگلیسی