راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | کنترل موجودی (حسن پور) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   صنایع
نام کتاب : کنترل موجودی (حسن پور)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
جواد حسن پور - سعید پور موید
۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۳-۱
۱۳۹۴
۴
شومیز
۶۲۴
۳۵۰,۰۰۰
   این کتاب در سایت دکتر ایوزیان بعنوان منابع کنکور ارشد صنایع  معرفی شده است. داوطلبان گرامی برای آزمون  رایگان  آنلاین می توانید به سایت www.j-hassanpour.ir مراجعه نمایید.

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۶۳۶۵
تحقیق در عملیات
توضیحات| نمایش:۶۴۵۵
طرح ریزی واحدهای
توضیحات| نمایش:۵۰۹۱
تئوری های مديريت
توضیحات| نمایش:۶۴۹۳
ریاضی 1 و 2
توضیحات| نمایش:۴۰۸۰
زبان تخصصی انگلیسی