راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معادلات دیفرانسیل (کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : معادلات دیفرانسیل (کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۲۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۷-۴
۱۳۹۰
۳
شومیز
۶۰۸
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۰۵۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۲۴۶
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۶۳۷
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۵۸
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۸۲۸
ریاضی 1و2 مکانیک