راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | معادلات دیفرانسیل (کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   عمران       رشته :   مکانیک
نام کتاب : معادلات دیفرانسیل (کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۲۰
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۵۱۷-۴
۱۳۹۰
۳
شومیز
۶۰۸
۱۳۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۲۹۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۵۵۱
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۹۳۱
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۹۴۴
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۸۳۴
دینامیک ماشین