راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات (مهندسی شیمی) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات (مهندسی شیمی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۰-۰
۱۳۹۴
۷
شومیز
۵۴۲
۳۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۰۴۰۳
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۷۴۱۹
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۳۳۸۶
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۰۴۴
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۱۵۹۴
کنترل فرآیندها