راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات (مهندسی شیمی) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات (مهندسی شیمی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۰-۰
۱۳۹۴
۷
شومیز
۵۴۲
۳۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۱۰۸
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۸۳۳
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۸۷۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۸۷۲
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۷۴۶
کنترل فرآیندها