راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | مکانیک سیالات (مهندسی شیمی) | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : مکانیک سیالات (مهندسی شیمی)
book
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۶
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۰-۰
۱۳۹۷
۸
شومیز
۵۶۸
۴۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۴۶۶۲
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۱۰۱۷۰
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۳۴۹۴
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۶۷۴
مکانیک سیالات جلد 1
توضیحات| نمایش:۲۰۲۱۹
ترمودینامیک جلد 1