راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 2کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 2کلیه رشته ها(مکانیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسن فروزانی
۷۰۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۰۳-۵
۱۳۹۶
۹
شومیز
۴۳۲
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۷۰۶۷
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۹۳۰۳
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۷۱۳
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۱۰۷۰۱
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۱۴۵۶۶
دینامیک ماشین