راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 2کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 2کلیه رشته ها(مکانیک)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
حسن فروزانی
۷۰۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۳۴-۲
۱۳۹۵
۹
شومیز
۴۲۰
۳۲۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۲۹۹
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۶۵۰
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۹۴۰
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۸۱۹۸
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۵۳۵۵
ریاضی 1و2 مکانیک