راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 2(کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 2(کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
حسن فروزانی
۷۰۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۳۴-۲
۱۳۹۳
۸
شومیز
۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۴۹۱۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۹۸۲
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۴۱۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۶۰۲
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۶۷۵
ریاضی 1و2 مکانیک