راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | ترمودینامیک جلد 2(کلیه... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مکانیک
نام کتاب : ترمودینامیک جلد 2(کلیه رشته ها)
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
حسن فروزانی
۷۰۰۲
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۳۴-۲
۱۳۹۳
۸
شومیز
۳۹۲
۲۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۵۰۴۴
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۶۲۳۱
مهندسی مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۵۶۲۵
مهندسي مکانيک 20
توضیحات| نمایش:۷۸۵۰
زبان تخصصی مکانیک
توضیحات| نمایش:۴۸۲۰
ریاضی 1و2 مکانیک