راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال جرم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : انتقال جرم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۹۱۱-۱۰
۱۳۹۶
۷
شومیز
۵۱۴
۳۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۸۶۹۴
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۶۶۹۶
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۲۳۲۹
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۸۰۷۳
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۰۳۰۶
کنترل فرآیندها