راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | انتقال جرم | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : انتقال جرم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۱-۴
۱۳۹۳
۶
شومیز
۴۹۶
۲۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۲۷۱
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۸۹۷
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۹۷۳
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۹۵۳
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۸۵۱
کنترل فرآیندها