کتب در دست انتشار

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : انتقال جرم
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
خرید کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۳
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۰۱-۴
۱۳۹۳
۶
شومیز
۴۹۶
۲۷۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۵۰۰۷
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۵۱۵
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۳۰۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۳۷۹
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۱۶۵
کنترل فرآیندها