راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سینتیک و طراحی راکتورهای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۱
۹۷۵-۹۶۴-۵۰۱-۹۳۹-۴
۱۳۹۷
۸
شومیز
۶۰۰
۶۰۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۲۱۷۹۸
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۱۴۱۷۰
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۹۷۱۰
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۱۲۶۴۲
کنترل فرآیندها
توضیحات| نمایش:۱۱۳۲۳
ریاضیات کاربردی