راهیان ارشد-انتشارات آزاده | لیست کتب منتشره | سینتیک و طراحی راکتورهای... | last-book

آخرین اخبار راهیان ارشد

لیست کتب منتشره

گروه :   فنی و مهندسی       رشته :   مهندسی شیمی
نام کتاب : سینتیک و طراحی راکتورهای شیمیایی
book
خلاصه کتاب
ضمائم کتاب
مشاهده کتاب
دکتر بهزاد خداکرمی
۷۰۵۱
۹۷۸-۹۶۴-۵۰۱-۸۷۶-۲
۱۳۹۴
۸
شومیز
۵۶۰
۳۵۰,۰۰۰
  

کـتابهای مرتبط

توضیحات| نمایش:۱۶۲۶۵
انتقال حرارت(کتاب
توضیحات| نمایش:۵۸۹۶
کنترل فرایندها
توضیحات| نمایش:۱۰۹۷۱
زبان تخصصی انگلیسی
توضیحات| نمایش:۶۹۵۱
بانک سوالات مهندسی
توضیحات| نمایش:۸۸۴۹
کنترل فرآیندها